GPS w samochodzie służbowym

Jesteś tutaj

GPS w samochodach służbowych jest obecnie standardem. Służy on monitorowaniu i zarządzaniu flotą. Nasz rejestrator GPS może zostać umieszczony we wszystkich typach pojazdów. Korzystamy z samodzielnie stworzonego oprogramowania, które zapewnia naszym klientom najwyższą jakość działania, a także niskie ceny. Nasz GPS do samochodów służbowych został stworzony, aby usprawniać pracę firmy, zwiększyć oszczędności oraz kontrolować wydajność pracowników.

GPS w aucie służbowym nie tylko dla kontroli

Bardzo często uważa się, że GPS w samochodzie służbowym służy przede wszystkim kontroli pracy pracownika. Jednak jest to również bardzo dobre zabezpieczenie przed kradzieżą samochodu. Co więcej, GPS zapewnia pracownikowi pomoc w razie wypadku. Stanowi on również zabezpieczenie jego praw, ponieważ jest to udokumentowanie czasu pracy, stanowiące m.in. podstawę do wypłaty wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. GPS w autach służbowych pomaga też w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć w pracy kierowcy, a także pozwala na natychmiastową reakcję w razie wyjazdu kierowcy poza wyznaczoną strefę.

GPS w samochodzie pracownika a prawo

Prawo regulujące monitorowanie pracowników stanowi próbę pogodzenia interesów pracowników i pracodawców. Zgodnie z takimi działaniami monitorowanie może być prowadzone, jeśli jego cel jest uzasadniony, jest ono zgodne z prawem, a podjęte środki są proporcjonalne w stosunku do celu monitorowania. Powinny być również transparentne.

Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 22 § Kodeksu Pracy, pracownik zobowiązuje się do pracy o określonym rodzaju na rzecz pracodawcy, a także pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie, które wyznacza pracodawca. Pracodawca z kolei zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za określonym wynagrodzeniem.

Oznacza to, że cechą stosunku pracy jest podporządkowanie, czyli wykonywanie zadań według otrzymanych poleceń. Pracodawca może oczekiwać wykonywania określonych prac zgodnie z jego wymaganiami, w określonych godzinach, miejscu oraz czasie. Właśnie dlatego, gdy pracodawca udostępnia samochód do celów służbowych, może przy tym założyć w samochodzie system monitorowania oraz zarządzania bazując na systemie GPS.

Czy pracownik musi wiedzieć o monitoringu GPS w samochodzie służbowym?

Należy pamiętać, że przed instalacją GPS w samochodzie pracownika należy go o tym poinformować. Powinien on otrzymać informację na piśmie, które służy celom dowodowym. Pracownik musi być świadomy, że możliwe jest skontrolowanie jego pracy przez GPS. Kontrole mogą odbywać się na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych bądź ustalonych zwyczajów, które umożliwiają kontrole w czasie pracy. Ponadto muszę być one zgodne z prawem, zasadami życia społecznego, a także dobrami osobistymi pracownika. Kierowcy w czasie pracy pozostają poza zasięgiem pracodawcy, właśnie dlatego GPS jest efektywnym sposobem nadzoru pracy.

Jak powinna przebiegać kontrola GPS w aucie służbowym?

Pracodawca może kontrolować pracownika za pomocą GPS jedynie w godzinach jego pracy, przy czym nie może wówczas naruszać prywatności pracownika. Należy też pamiętać, że choć pracownik musi być poinformowany o monitoringu, jego zgoda nie jest konieczna do wprowadzenia monitoringu. Poinformowanie pracownika o wprowadzeniu GPS może mieć kilka postaci. Otóż możliwe jest przekazanie pracownikowi informacji w oddzielnym piśmie dołączonym do umowy o pracę bądź wprowadzenie odpowiednich postanowień do regulaminu pracy. Taka informacja może zostać umieszczona również w samej umowie o pracę.

 
 

Monitoring GPS w samochodzie służbowym kierownika

Monitoring służy nie tylko kontroli pracownika. Może być również zainstalowany w samochodzie kierownika i osób zarządzających firmą. Warto też zwrocić uwagę, że jest on doskonałym wsparciem w drodze do optymalizacji kosztów paliwa, raportowania tras pojazdów, a także lokalizacji samochodów na mapie. Ponadto należy pamiętać, że auta służbowe prezesa czy szefa, tak samo jak samochody innych pracowników, muszą być raportowane i rozliczane w Urzędzie Skarbowym. W przypadku, w którym na szefie i innych przełożonych spoczywa wiele obowiązków, a czasu jest niewiele, warto postawić na optymalizację obowiązków. Może być to właśnie generowanie sprawozdań dla Urzędu Skarbowego z jazdy. Z kolei historia tras zachowana w panelu komputera wyklucza codzienne samodzielne zapisywanie dat i godzin każdego wyjazdu służbowego. Wystarczy zalogowanie się do odpowiedniej strony, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Zabezpieczenie samochodu kierownika przez kradzieżą

Samochody osób zarządzających w przedsiębiorstwie, tak jak każde inne, mogą zostać skradzione. W takim wypadku może być to szczególnie dotkliwe dla firmy, ponieważ auta osób zarządzających są zazwyczaj droższe od tych używanych przez pozostałych pracowników. Z tego względu wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

GPS w samochodzie służbowym – jak to działa?

Nasze rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno dużych, jak i mniejszych firm. Wszystko dzięki temu, że oferowane przez nas oprogramowanie możemy dopasować do Twoich oczekiwań. Wybierając GPS do samochodów służbowych od TransMobil otrzymujesz rejestrator bazujący na autorskim systemie. Wszystko rozwiązania, które oferujemy są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek nadużyć, informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy lub przez inny komunikator, z którego korzystasz.

Korzystamy z dokładnych map, które pozwalają na obserwację wielu pojazdów. Dzięki naszemu systemowi GPS w samochodzie służbowym otrzymasz wizualizacje tras przebytych przez pracowników w konkretnym przedziale czasowym. Otrzymujesz również obszerny dział raportów zawierających wykresy, tabele oraz statystki i listy zdarzeń. Umożliwiają one bardzo precyzyjną analizę historii użytkowania samochodu, a także weryfikację przepracowanych godzin.

Wygodny i intuicyjny dostęp do danych

Oferowany przez nas GPS w samochodach służbowych umożliwia kontrolę z poziomu aplikacji mobilnej lub przeglądarki. Kontrola jest możliwa przez 24 godziny na dobę na bieżąco, otrzymasz również dostęp do danych historycznych.

Znajdź nas

TransMobil Systems Sp. z o.o.

 

O nas

TransMobil – producent nowoczesnych systemów GPS, zarządzanie flotą aut, lokalizacja i monitoring GPS pojazdów, systemy kontroli paliwa.