System SENT

Jesteś tutaj

System Elektronicznego Nadzoru Transportu

System SENT został stworzony specjalnie do rejestrowania przewożonych towarów wrażliwych, takich jak alkohol, susz tytoniowy czy paliwo. Wymaga tego ustawa o systemie drogowego i kolejowego monitorowania przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 roku. Na co pozwala system? Za jego sprawą możliwa jest szybka wysyłka oraz modyfikacja i aktualizacja danych wymaganych przez ustawodawcę.

Kogo obowiązuje system SENT?

Podmioty, które zobowiązane są do dokonywania zgłoszeń w systemie to wszystkie podmioty, które uczestniczą w transakcji. Mowa tu o dostawcy, nabywcy i przewoźniku.

Monitorowaniu w ramach systemu SENT podlegają przemieszczenia, których dokonuje się w związku z krajowymi dostawami, a także takie dokonywane w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i ich eksportem, gdy rozpoczynają się na terenie kraju. Są to również przemieszczenia, których dokonuje się w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz ich importem, które rozpoczynają się na terytorium kraju członkowskiego UE czy państwa trzeciego. Mowa również o przemieszczeniu przez terytorium kraju, które zaczyna się w jedynym państwie UE a kończy w innym państwie lub kraju trzecim.

System SENT – co według niego podlega monitorowaniu?

Monitorowaniu podlegają określone towary. Są one wskazane w ustawie przewozowej przez kod CN, które posiadają. W przepisach określono również masę i objętość, po których przekroczeniu przesyłka z towarem musi być zgłoszona do systemu monitorowania. Według art. 3 ust. 11 ustawy przewozowej wspomniany katalog może zostać rozszerzony, np. o monitorowanie przewozu olejów roślinnych, tłuszczy, a także bibułek papierosowych i taśm formujących.

Z kolei do towarów, które nie podlegają monitorowaniu należą przesyłki, które przewożą operatorzy pocztowi w paczkach pocztowych. Są to również przysyłki objęte procedurą celną tranzytu, składowania, ale też odprawy czasowej, przetwarzania bądź wywozu, a także powrotnym wywozem. Monitorowaniu nie podlegają też przesyłki, które są przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS. Co więcej, monitorowaniu nie podlega również przewóz towarów środkami transportu używanymi przez organy państwowe takie jak Policja, Straż Graniczna czy ABW.

Co należy zrobić przed wysłaniem wrażliwego towaru na terenie kraju?

Gdy planujesz wysyłkę towaru wrażliwego, która rozpoczyna się w kraju, masz obowiązek przesłać zgłoszenie przewozu do systemu elektronicznego nadzoru transportu, uzyskać numer referencyjny do zgłoszenia, a także przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Jeśli chodzi o podmiot odbierający zamyka on zgłoszenie, a przy tym wpisuje datę zakończenia przewozu. Wcześniej uzupełnia on zamówienie o odbiorze towaru w zakresie zgodności. Musi to nastąpić najpóźniej w ciągu drugiego dnia roboczego po dostarczeniu towaru.

 
 

PUESC a SENT - co je łączy?

SENT – co to znaczy? Otóż jest to elektroniczny rejestr zgłoszeń. Służy on na natychmiastowej wysyłce danych wymaganych w ustawie. Dzięki niemu możliwe jest także ich uzupełnienie i aktualizacja. Do korzystania z dostępu do SENT należy korzystać z usługi e-Przewóz, która znajduje się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwala to na przesłanie, uzupełnienie oraz zaktualizowanie zgłoszenia.

Co należy wiedzieć o PUESC?

Konto na PUESC może być założone jedynie przez osobę fizyczną. Jest to możliwe jeśli ma ona w planach dokonywanie zgłoszeń w imieniu podmiotu. Do aktywacji konta konieczne jest wejście w link aktywacyjny, który wysyłany jest na adres e-mail. Uzyskanie w ten sposób konta daje podstawowy dostęp.

Kto jest zobowiązany do korzystania z SENT?

Przesyłanie, uzupełnianie oraz aktualizacja zgłoszeń w SENT należy do obowiązków przedsiębiorców, jeśli odpowiadają oni definicji podmiotu wysyłającego, odbierającego bądź przewoźnika określonego w ustawie. Mowa tu o osobach fizycznych, prawnych bądź jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą i dokonują dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT czy takie, które dokonują wewnątrz wspólnotowego nabycia oraz importu towarów, czy nabycia towarów zgodnie z rozumieniem zawartym w ustawie VAT.

Realizacja zgłoszeń w PUE przebiega w trzech etapach. Na pierwszym z nich podmiot wysyłający, musi zgłosić zamiar przewozu towaru wrażliwego. W tym celu musi on wypełnić odpowiedni formularz. Gdy zostanie on wypełniony i wysłany, wówczas generowany jest numer SENT, który jest ważny przez dziesięć dni – oznacza to, że dostawa powinna zostać wysłana właśnie w tym czasie. Wygenerowane zostają również trzy klucze uwierzytelniające dla wszystkich uczestników procesu, czyli wysyłającego, przewoźnika, a także odbierającego.

Na drugim etapie zadaniem przewoźnika jest uzupełnienie zgłoszenia. Rozpoczęcie zgłoszenia jest możliwe po uzyskaniu potwierdzenia. Na trzecim etapie podmiot odbierający uzupełnia informację dotyczącą odbioru towaru, na co masz czas do następnego dnia pod dostarczeniu towaru.

Niedopełnienie obowiazków z ustawy

W przypadku naruszenia obowiązków z zakresu monitorowania towarów na podmiot zostają nałożone kary w ramach pakietu przewozowego. To wysokie i bezwzględne sankcje.

Znajdź nas

TransMobil Systems Sp. z o.o.

 

O nas

TransMobil – producent nowoczesnych systemów GPS, zarządzanie flotą aut, lokalizacja i monitoring GPS pojazdów, systemy kontroli paliwa.