TMS oraz CFM dla wszystkich

01 Marzec 2021
TMS oraz CFM dla wszystkich

Przyjęło się (poniekąd słuszne) przekonanie, że za profesjonalne i dobrze działające oprogramowanie służące kontrolowaniu procesów w firmie trzeba zapłacić duże pieniądze. Każda osoba działająca w branży transportowej jak i w branży w której pojazdy stanowią główne narzędzie pracy wie, że odpowiednie przetworzenie danych w jak najkrótszym czasie pozwala na diametralną zmianę w zarządzaniu wieloma istotnymi procesami. Dostawy „just in time” to podstawa dzisiejszej cyfrowej rewolucji, która dzieje się na naszych oczach, dlatego tak ważne i istotne jest szybsze i bardziej dokładne planowanie.

Wychodząc naprzeciw

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klientów firma TransMobil wprowadziłą rozwiązanie umożliwiające podzielić panel zarządzający na odpowiednie moduły faktyczne spersonalizowanie pod względem wyglądu i funkcjonalności do wybranych przez siebie i swojej firmy wymagań. Taki podział sprawia, że oferta cenowa może być konkurencyjna, ponieważ w praktyce użytkownik otrzymuje oprogramowanie „uszyte na miarę” i nie przepłaca za narzędzia z których nigdy nie będzie korzystał.

Autorski moduł TMS i CFM

TMS (System Zarządzania Transportem)

Sam TMS (System Zarządzania Transportem) to kompletne oprogramowanie służące wsparciu działań logistycznych umożliwiające znacząco uprościć różne etapy łańcucha dostaw. Nie bez znaczenia jest zastosowanie wyprodukowanych przez TransMobil rejestratorów GPS w pojazdach, na naczepach, kontenerach jak i ewentualnych urządzeń bateryjnych np. na paletach z towarem. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy etap transportu ładunku jest nadzorowany w jednym narzędziu, które nie korzysta z wielu źródeł danych co jest istotną zaletą jeśli chodzi o przerwy w pracy np. zewnętrznego operatora urządzeń GPS. Należy też podkreślić pozbycie się tak irytujących problemów związanych opieraniem się na ręcznym przygotowaniu np. arkuszy kalkulacyjnych podsumowujących kolejny etap czy też nagminne kontakty z kierowcami za pomocą smsów i maili, które w tym przypadku zostają zastąpione komunikacją dedykowaną wprost z platformy. W skład takiej komunikacji wchodzą zarówno proste wiadomości tekstowe jak i rozbudowane narzędzie dedykowane (aplikacja MDA-Mobile Drive Assist) np. na tablet montowany w kabinie kierowcy.

Doskonała widoczność procesów w łańcuchu dostaw, oszczędności w kosztach frachtu czy wydajność operacyjna to tylko niektóre korzyści płynące z zastosowania oprogramowania TMS ma platformie TransMobil.

Autorski moduł TMS i CFM

TransMobil proponuje CFM

CFM, który proponuje firma TransMobil jako swoje autorskie modułowe rozwiązanie przeznaczony jest dla administratorów flot pojazdów. Główne zadanie wspomnianego modułu to wspomaganie zarządzania flotą oraz maksymalna automatyzacja procesów związanych z obsługą floty. Dodanie takich elementów jak planowanie cyklicznych operacji, ewidencja m.in. kosztów paliwowych, integracje, import i export, wielowymiarową analizę gromadzonych danych i ich graficzną wizualizację sprawia, że narzędzie przeznaczone do pracy jest łatwe w obsłudze, a jednocześnie posiada wszystkie niezbędne elementy służące do efektywnej pracy.Oprogramowanie posiada możliwość zdefiniowania w dowolny sposób struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Odbywa się to zarówno przez użytkownika za pomocą uprawnień administracyjnych jak i przez uprzednio przygotowaną strukturę, która może być zaimplementowana na samym początku korzystania z modułu CFM.

Działanie w chmurze

Obydwa opisane moduły systemu Transmobil działają w chmurze w oparciu o przeglądarkę internetową lub aplikację dedykowaną wspomagającą niektóre procesy. Zabezpieczenie danych jest bardzo szerokie i już na poziomie urządzenia lub aplikacji szyfruje dane aby przesłać je następnie do serwerów firmy TransMobil gdzie dalej prezentowane są użytkownikowi końcowemu dopiero po zalogowaniu.