Oferta

Transmobil

nowoczesny system do zarządzania flotą aut, lokalizacji i monitoringu GPS pojazdów, system kontroli paliwa

Korzystając z systemu Transmobil otrzymujemy:

Działająca przez 24h na dobę platforma Transmobil umożliwiająca kontrolowanie na bieżąco pozycji pojazdów oraz analizę różnego rodzaju raportów historycznych.
Wszystkie dane dostępne są w postaci raportów historycznych, zarówno w formacie Exel jak i PDF.
Dostęp do historii przebytych tras i odwiedzonych punktów do roku wstecz.
Pozwala "nasłuchiwać" informacji płynących z komputera pokładowego m.in. danych dotyczących zużycia paliwa, przebiegu, prędkości, obrotów silnika, nacisku na oś/osie, informacji z kontrolek deski rozdzielczej.
Powiadomienia mail bądź SMS o przekroczeniu podanych parametrów.
Pokazuje ewidencje pojazdu.
Rozlicznie czasu pracy kierowcy.
Elastyczność systemu, możliwość dostosowania do potrzeb klienta (optymalnie).
Analiza tankowań i zużycia paliwa, informacja o kradzieży paliwa.
Strefy nanosi na mapę sam użytkownik systemu lub są zaciągane automatycznie. Umożliwiają raportowanie (pobyt w strefie, alarmowanie dotyczące opuszczenia strefy).