e-TOLL

System e-TOLL

służy do poboru opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg krajowych i autostrad w Polsce i zastępuje poprzedni system via-TOLL. System zarządzany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Obowiązkowy jest dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Firma TransMobil Systems oferuje dwa rodzaje urządzeń pokładowych, w które można wyposażyć pojazd, aby korzystać z e-TOLL: ZSL i OBU

Dowiedz więcej