Ochrona pojazdu

Jesteś tutaj

Ochrona pojazdu

Zamontowanie rejestratora GPS w dowolnym pojeździe otwiera nowe możliwości ochrony przed kradzieżą jak i nieautoryzowanym użyciem przez nieuprawnione osoby. Warto wspomnieć, że dane przekazywane online prosto na serwer naszej firmy dają pewność, że każda informacja nadużycia zostanie bezzwłocznie wysłana do odpowiedniego użytkownika systemu. W takim wypadku można użyć np. zdalnej blokady zapłonu. W dobie kradzieży za pomocą komputera gdzie złodziej może skopiować kluczyć lub kartę zdalnie, pojawia się faktyczna potrzeba dodatkowych zabezpieczeń. Nie tylko ochrona, ale również oszczędności generowane w związku z obniżeniem opłat ubezpieczenia pojazdów, są dodatkowym atutem. Klient może w tym przypadku liczyć na niższe stawki u znacznej części firm ubezpieczeniowych, a nasza firma potwierdza zamontowanie zabezpieczenia poprzez wysyłkę odpowiedniego dokumentu do ubezpieczyciela.

 

Zdalna blokada zapłonu

Moduł umożliwiający zdalną blokadę pojazdu. Pozwala na rozłączenie jednego z obwodów elektrycznych samochodu uniemożliwiając jego uruchomienie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika pojazdu, unieruchomienie może nastąpić jedynie przy wyłączonym zapłonie, co jest zgodne z normami Unii Europejskiej. Użytkownik po włączeniu/wyłączeniu blokady otrzymuje informację zwrotną z rejestratora GPS o ustawieniu lub zdjęciu zabezpieczenia. Moduł, dzięki małym rozmiarom, jest bardzo trudny do wykrycia w pojeździe. Zastosowanie tego typu zabezpieczenia dedykowane jest przede wszystkim firmom, które wynajmują różnego rodzaju pojazdy. W takim przypadku blokada może służyć nie tylko jako zabezpieczenie przed kradzieżą, ale również pomagać w egzekwowaniu zaległych płatności.

 

Blokada zapłonu RFID + zdalne odcięcie zapłonu

Moduł RFID, podłączony do rejestratora GPS, w unikalny sposób chroni pojazd przed nieuprawnionym użyciem. Wystarczy posiadać przy sobie unikalną kartę identyfikacyjną, która wyłączy blokadę zapłonu po zbliżeniu w odpowiedni obszar deski rozdzielczej. Nawet w momencie ewentualnego zagłuszania sygnału GSM przez złodzieja rejestrator GPS korzysta z danych autoryzacji zapisanych w pamięci podręcznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu blokada nadal działa sprawnie i uniemożliwia odpalenie silnika bez poprawnej weryfikacji. Dodatkowo, samą blokadę można uruchomić również zdalnie po zalogowaniu się do systemu, lub ją dezaktywować w zależności od potrzeb (np. w momencie oddania pojazdu do serwisu). Czytnik karty może być zamontowany w dowolnym miejscu pod deską rozdzielczą co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Zarządzanie numerami kart, którymi może być autoryzowany dowolny pojazd zachodzi w samym systemie przez uprawnionego użytkownika. Dodatkowym atutem blokady RFID jest zerowy pobór prądu w momencie wyłączenia zapłonu.

 

Autoryzacja zapłonu

 
 

Każde włączenie zapłonu należy autoryzować za pomocą zbliżenia lub przyłożenia karty RFID/pastylki do czytnika. Moduł autoryzacji może być zrealizowany w oparciu o moduły:

  • RFID: karty działają bezprzewodowo za pomocą fal radiowych, zaś czytnik ukryty jest pod deska rozdzielczą;
  • Dallas: mamy tu do czynienia z bezpośrednim połączeniem elektrycznym - pastylkę należy włożyć na chwilę do gniazda czytnika, które jest umieszczone na desce rozdzielczej.
  • Pastylki lub karty mają unikalny numer, który przypisany jest w systemie do kierowcy. Podczas autoryzacji system automatycznie przypisuje kierowcę do pojazdu. Moduł pełni funkcję immobilisera, nieautoryzowanie się kierowcy przed włączeniem zapłonu, spowoduje wystąpienie alarmu. Istnieje również możliwość przydzielenia w samym systemie określonego pojazdu lub grupy pojazdów z których może korzystać dany kierowca.

Znajdź nas

TransMobil Systems Sp. z o.o.

 

O nas

TransMobil – producent nowoczesnych systemów GPS, zarządzanie flotą aut, lokalizacja i monitoring GPS pojazdów, systemy kontroli paliwa.