Zarządzanie naczepami i kontenerami

Kontrola naczep i kontenerów

Nasze rozwiązanie opiera się na dwóch opcjach stosowanych zależnie od preferencji użytkowników oraz rodzaju świadczonych przez nich usług.

W przypadku posiadania własnych pojazdów transportowych instalujemy na tyle naczepy czytniki TAGów RFID wraz z antenami i czujnikami zbliżeniowymi. W momencie załadunku dowolnego kontenera przez pojazd czytnik automatycznie odczytuje numer z TAGu zamontowanego do pojemnika i „podpina” go do wskazanego pojazdu w samym systemie. W momencie odstawienia pojemnika w wybranej lokalizacji oprogramowanie informuje gdzie został pozostawiony kontener i przypisuje lokalizację w punkcie na mapie. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik na bieżąco ma informację gdzie są wszystkie kontenery, jak również posiada czas ich ewentualnego pozostawienia u klienta. Zastosowanie samych TAGów daje możliwość ograniczenia kosztów takiego rozwiązania i pozbycia się problemu ładowania akumulatorów.

W przypadku gdy użytkownik do przewożenia kontenerów korzysta z floty zewnętrznej istnieje możliwość zastosowania przenośnych urządzeń GPS montowanych na samej ścianie dowolnego kontenera. Eliminuje to konieczność montowania czytników odczytu na pojazdach, które zazwyczaj rotują. W zależności od preferencji zamontowane na ścianie kontenera urządzenie może informować o swojej pozycji w różnych okresach usypiając się w czasie, gdy nie ma konieczności korzystania z dodatkowych informacji o pozycji.