Maszyny budowlane

Jesteś tutaj

System TransMobil może być z powodzeniem wykorzystany w monitoringu i kontroli różnego rodzaju maszyn. Informacje spływające z pojazdów wyświetlane są na bieżąco na ekranie monitora. Daje to możliwość sprawnego zarządzania personelem i zapleczem sprzętowym, co jest kluczowe m.in. w przedsiębiorstwach budowlanych. Bieżący nadzór nad pojazdami przy zastosowaniu technologii GPS i GSM umożliwia kontrolowanie czasu pracy operatorów maszyn oraz weryfikacji zleconych zadań. Możliwość rejestracji zużycia paliwa pozwala obniżyć koszty utrzymania floty, a stały monitoring zwiększa bezpieczeństwo sprzętu i pracowników. Połączenie oprogramowania do zliczania przepracowanych godzin z danymi spływającymi z komputera pokładowego, sond paliwa czy innych czujników potrafi znacząco usprawnić cały proces zarządzania.

 

Poniżej prezentujemy możliwe rozwiązania dedykowane:

Monitoring

Działająca przez 24h na dobę platforma Transmobil umożliwiająca kontrolowanie na bieżąco pozycji pojazdów oraz analizę różnego rodzaju raportów historycznych.

Komunikacja z kierowcą

Pozwala na nawiązanie konwersacji między kierowcą i osobą obsługującą panel systemu.

Tryb szybki on-line

Daje użytkownikowi możliwość zwiększenia częstotliwości wysyłania informacji o pozycji pojazdu przez dowolny rejestrator GPS. W tym trybie operator otrzymuje aktualną pozycję pojazdu co 10 sekund.

Antynapad

Po wciśnięciu przycisku w kabinie spedytora otrzymuje powiadomienie o napadzie lub innej sytuacji niepożądanej.

Integracja CRM

Funkcja umożliwia pobieranie danych z serwerów TRANSMOBIL do systemu CRM klientów.

Alarmowanie i powiadamianie

Powiadomienia funkcja umożliwiająca wysyłanie w formie smsa lub maila informacji dotyczących np. opuszczenia strefy, włączenia zapłonu, przekroczenia

Dostęp mobilny

Dzięki któremu można kontrolować flotę ze smartfona lub tableta.

ECO Driving

Analiza stylu jazdy kierowcy w skali od 1 do 10.

Identyfikacja kierowcy

Pozwala określić który z pracowników korzysta z pojazdu w danej chwili lub robił to w przeszłości.

Kontrola czasu pracy kierowcy

Pozwala podsumować rzeczywisty czas w którym pracownik pełnił swoje obowiązki.

 

Dzienne zestawienie

Codzienne raporty wysyłane ma wskazany adres mailowy.

 

Ewidencja pojazdu

Funkcja dająca możliwość powiadomień o konieczności serwisu, zmiany opon, przeglądu.

 

Strefy

Które nanosi na mapę sam użytkownik systemu lub są zaciągane automatycznie. Umożliwiają raportowanie (pobyt w strefie, alarmowanie dotyczące opuszczenia strefy itp.)

 

Export raportów

Możliwość archiwizacji wybranych raportów w najpopularniejszych formatach .csv, .xls lub .pdf.

Kontrola paliwa

 
Bezbłędna analiza stanu paliwa w zbiornikach o różnych gabarytach dzięki sondzie paliwa lub pływakowi.

Czujnik pracy sprzętu

 

Informacja o pracy zainstalowanego w pojeździe oprzyrządowania np. lemiesza, łyżki, haka załadowczego, HDS, itp.

Kontrola wykonywania zadań

 

Rozliczanie pracowników z powierzonej pracy, mniej przejechanych kilometrów

Kontrolę efektywności pracy maszyny

 

Zliczanie faktycznego czasu maszyny i czasu na biegu jałowym

Zdefiniowanie obszaru budowy

 

Wykrycie nieuprawnionego wykorzystania maszyny

Moduł CAN

Pozwala "nasłuchiwać" informacji płynących z komputera pokładowego
 
Kontrolki
 

Informacji o zapalonych kontrolkach i czujnikach

Podajniki
 

Informacja na temat włączonych podajników hydraulicznych sterowanych joystickiem

Hydraulika
 

Informacja na temat włączonych urządzeń hydraulicznych w sprzęcie budowlanym

Joystick
 

Informacje na temat położenia konkretnego joysticka w danej pozycji

Znajdź nas

TransMobil Systems Sp. z o.o.

 

O nas

TransMobil – producent nowoczesnych systemów GPS, zarządzanie flotą aut, lokalizacja i monitoring GPS pojazdów, systemy kontroli paliwa.