Aplikacje

System

Sprawnie działający system pozycjonowania oraz kontroli pojazdów składa się z wielu elementów. Rejestrator GPS przesyła wprost na serwer naszej firmy wszystkie dane pozyskane w czasie eksploatacji pojazdu. Rodzaj oraz ilość informacji uzależniony jest od dodatkowych modułów dołączonych do rejestratora. Sonda paliwa, CAN bus czy czujnik identyfikacji kierowcy to tylko niektóre przykłady. Jednak nie ilość informacji spływających przekłada się na dobrą analizę i weryfikację pracy kierowców czy eksploatacji pojazdów, kluczem do właściwego działania systemu jest odpowiednie oprogramowanie.