SystemGPS

Jesteś tutaj

Tryb bieżący

Po każdorazowym zalogowaniu użytkownika do systemu otwierane jest okno główne z tzw. trybem bieżącym. Jest to jedna z zakładek systemu prezentujące stan floty na liście oraz mapie w danej chwili. Użytkownik może obserwować pojazdy na bieżąco, natomiast dane odnoszące się do pozycji, magistrali CAN, załączonych modułów automatycznie zostają aktualizowane w zależności od wybranego trybu co 10 sekund lub 2 minut. Istnieje możliwość manualnego odświeżana pozycji za pomocą jednego przycisku. Dodatkowo w tej zakładce można uruchamiać blokadę zapłonu, włączać tzw. tryb szybki, tworzyć punkty POI, edytować dane pojazdu, zmieniać widok mapy oraz otwierać zakładkę z Google Maps.

 

Historia trasy

Dzięki tej zakładce użytkownik ma możliwość analizy punkt po punkcie trasy pojazdu w danym okresie kalendarzowym. Oprócz samej pozycji pojazdu w raporcie uwzględniono również jego prędkość, kierunek poruszania się, odwiedzane punkty POI oraz ewentualne postoje na włączonym lub wyłączonym zapłonie. Dodatkowo górny pasek podsumowania prezentuje uproszczony raport odnoszący się do przebytej trasy włącznie z przejechanymi kilometrami, średnią prędkością, średnim spalaniem oraz zużyciem paliwa.

 

Analiza wykresów

Wiedząc, ze niektóre dane najlepiej analizować w formie wykresów udostępniliśmy taką możliwość dla wszystkich naszych klientów. W zależności od rodzaju odczytywanych danych z pojazdu w tej zakładce systemu można przeanalizować np. liczbę zapłonów, prędkość pojazdu, obroty silnika, stan napięcia akumulatora, wartości z czujników temperatury, impulsy itd. Wszystkie punkty odnoszące się do historii na samym wykresie można przypisać do pozycji pojazdu dzięki mapie otwierającej się w oknie dodatkowym.

 

Raporty

Raport przebiegu to jeden z najważniejszych raportów który użytkownik ma do dyspozycji. Trasa danego pojazdu jest rozbita na odcinki od włączenia do wyłączenia zapłonu. Przy każdej pozycji określono czas i miejsce postoju włącznie z opisem dokładnego adresu. Każdy odcinek zawiera szczegółowe dane o dystansie, czasie przejazdu, średniej prędkości. Wszystkie odcinki są sumowane dla poszczególnych dni. Cały raport można wyeksportować do pliku .pdf, .csv lub .xls

Raport paliwa zawiera analizę zużycia paliwa w wybranym przez użytkownika przedziale czasu. Na wykresie w prosty i przejrzysty sposób można analizować tankowania lub upusty. Dodatkowo system generuje tabelę w której prezentowane są najważniejsze dane z magistrali CAN pojazdu lub sond paliwa zamontowanych w zbiornikach. Wszystkie informacje odnoszące się do tankowań lub upustów zawierają lokalizację czyli miejsce z naniesieniem na mapę, datę i czas zdarzenia oraz wartość wyrażona w litrach.

Raport jazdy służbowej/prywatnej jest narzędziem pozwalającym rozdzielić korzystanie z pojazdu przez pracownika służbowo lub po godzinach pracy i w weekendy. Ustawienia odnoszące się do przedziału godzin pracy można wykonać manualnie lub z automatu przy użycia przełącznika zamontowanego w samym pojeździe. Tabela samego raportu zawiera godziny przejazdów w zależności od trybu pracy jak i przejechany dystans. Cały raport można wyeksportować do pliku .pdf, .csv lub .xls

Raport strefy jak sama nazwa wskazuje zawiera informacje o odwiedzonych przez poszczególne pojazdy strefy czyli tzw. punkty POI. Każda informacja odwiedzin zawiera datę wjazdu/wyjazdu, czas pobytu i czas przejazdu między poszczególnymi strefami. Cały raport można wyeksportować do pliku .pdf, .csv lub .xls

Raport odwiedzanych krajów/regionów zawiera analizę przekroczenia granic z dokładną datą oraz wyliczonym czasem obecności w danym regionie lub kraju. Dzięki analizie pobytu pojazdu w danym kraju można w prawidłowy sposób obliczyć diety dla kierowców bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi. Cały raport można wyeksportować do pliku .pdf, .csv lub .xls

Raport tachograf zawiera analizę danych odczytywanych z tachografu. Informacje odnoszące się do odpoczynku, jazdy, dostępności i pracy przedstawione są w formie tabeli dzięki której można dokonać szczegółowej analizy faktycznie przepracowanych przez wybranego kierowcę godzin.

Raporty zbiorcze dotyczą całej floty pojazdów i są prezentowane w dwóch formach tzn. z rozbiciem na tygodnie lub poszczególne dni. Dane sa prezentowane w formie tabeli zawierającej wiele różnych informacji odnoszących się do poszczególnych pojazdów z listy. Cały raport można wyeksportować do pliku .pdf, .csv lub .xls

 

Alarmowania i powiadomienia

Każdy z naszych użytkowników dostaje do dyspozycji narzędzie pozwalające na informowanie o różnych zdarzeniach w samym systemie, w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Reguły powiadomień ustala sam użytkownik w oknie z ustawieniami. W zależności od modułów podłączonych do systemu można określić wiele zdarzeń o których poszczególne osoby zostaną poinformowane. Powiadomienia mogą dotyczyć np. przekroczenia prędkości, zaniku sygnału GPS/GSM, wjechaniu lub opuszczeniu wybranej strefy, przekroczenia wartości obrotów silnika, załączeniu czujnika otwarcia strefy ładunkowej, włączenia czujnika napadu. Dodatkowo reguły alarmowania mogą obowiązywać w wybranych dniach i konkretnych strefach.

 

Komunikacja z kierowcą

Każdy z użytkowników systemu może w prosty sposób komunikować się z kierowca pojazdu. Wystarczy wpisać tekst wiadomości przy ówczesnym oznaczeniu pojazdu lub samego kierowcy. Cała historia konwersacji przechowywana jest na naszych serwerach i można ja w prosty sposób prześledzić. Takie rozwiązanie gwarantuje dotarcie informacji do wskazanej osoby i znacząco ogranicza koszty.

 

Dzienne zestawienie email

Każdy z użytkowników systemu TransMobil ma możliwość otrzymywania konkretnych raportów w formie wiadomości email. Wystarczy określić adres mailowy i rodzaj raportu, który miałby być wysyłany, a automat każdego dnia o godz. 8 rano wygeneruje i wyśle taki raport. Takie rozwiązanie sprawia, że można uzyskać najpotrzebniejsze dane bez logowania się do systemu lub przekierować raporty do osób zajmującymi się podliczeniami lub archiwizacją bez jednoczesnego udzielania dostępu do samego systemu.

 

Panel do pobierania plików DDD.

Każdy z użytkowników systemu TransMobil ma możliwość otrzymywania konkretnych raportów w formie wiadomości email. Wystarczy określić adres mailowy i rodzaj raportu, który miałby być wysyłany, a automat każdego dnia o godz. 8 rano wygeneruje i wyśle taki raport. Takie rozwiązanie sprawia, że można uzyskać najpotrzebniejsze dane bez logowania się do systemu lub przekierować raporty do osób zajmującymi się podliczeniami lub archiwizacją bez jednoczesnego udzielania dostępu do samego systemu.

 

Ewidencja przebiegu pojazdu VAT

W dniu 1 kwietnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące odliczeń podatku VAT od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Wymusiły na podatnikach zadeklarowanie (druk VAT-26), że auta użytkowane są tylko i wyłącznie do celów służbowych. Dodatkowo narzucono konieczność sporządzania cyklicznych raportów dotyczących przebiegu pojazdów służbowych. Wychodząc naprzeciw konieczności prowadzenia wspomnianej ewidencji stworzyliśmy w SystemieGPS Transmobil możliwość prostego tworzenia raportu, który spełnia wymagania stawiane przez ustawę. Zamontowanie rejestratora GPS w pojeździe umożliwia określenie wielu istotnych danych dotyczących m.in. stanu licznika, daty i celu wyjazdu, opisu trasy, imion i nazwisk kierowców, liczby przejechanych kilometrów, które po wciśnięciu przycisku tworzą gotowy raport. Podatnikowi pozostaje tylko wspomniany raport wydrukować i podpisać!

Znajdź nas

TransMobil Systems Sp. z o.o.

 

O nas

TransMobil – producent nowoczesnych systemów GPS, zarządzanie flotą aut, lokalizacja i monitoring GPS pojazdów, systemy kontroli paliwa.